ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรรมการเร่งรัดหนี้ ชุดที่ 59

นายอำนาจ นาไชย
ประธานกรรมการ

นายปกรณ์ มณีปกรณ์
กรรมการ

นายพิชิต โกพล
กรรมการ

นายถาวร จำปา
กรรมการ

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ

นายเชิดชัย สินพูน
ที่ปรึกษากรรมการ

นายดำรงเดช วันนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายวัชรินทร์ กุลยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประวิทย์ ศรีสมยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสุรชาติ นนทะแสน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอุดร วงษ์ตาแสง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประทาน ศิริผลา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางพรพิมล ทวีกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมชาติ คำหา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายภูวินทร์ โพธิสาขา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายไพรัตน์ ชมศิริ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประยูร จันทร์ชนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอภิเชษฐ บุตรวร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเปรม แสนสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเกสี ชัยมาโย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมเดช เสนาคำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยรัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ