ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  จำกัด

                      เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2503 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  46  /  10961   เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่   31   ธันวาคม  2504  เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน  1,187  คน  ที่ทำการอาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  และได้ย้ายที่ทำการไปอยู่กับส่วนราชการ ในที่ราชพัสดุ   พ.ศ.  2534  ได้ย้ายไปเปิดทำการในอาคาร และที่ดินของตนเอง ที่เลขที่  77/1  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด นครพนม   จนปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ