ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังการบริหารงาน 26 มิ.ย. 60
แผนภูมิองค์กรและแผนผังการบริหารงาน 26 มิ.ย. 60
ข่าวถึงสมาชิก 15 พ.ค. 60
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 19 ธ.ค. 59
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ เรื่อง หยุดทำการ 24 พ.ย. 59
ชี้แจงข้อร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด 01 ก.ย. 59
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 09 ส.ค. 59
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญปกติ 24 พ.ค. 59
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด รองผู้จัดการเยาวพา จันทร์โยธา และรองผู้จัดการพิจิตรา พวงแก้ว กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกประสบการณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 22 พฤษภาคม 2560
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสุขาวดี — ที่ บ้านสุขาวดี @Pattaya
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด รองผู้จัดการเยาวพา จันทร์โยธา และรองผู้จัดการพิจิตรา พวงแก้ว กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกประสบการณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 8 พฤษภาคม 2560
นายสมชาติ คำหา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
นายพิชิต โกพล รองประธานกรรมการ นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการ นางพิจิตรา พวงแก้ว รองผู้จัดการและ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาฝึกงานสำเร็จตามหลักสูตร อันได้แก่
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
นางพิจิตรา พวงแก้ว รองผู้จัดการและ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานและได้ให้โอวาท กับนักศึกษาฝึกงานในการเข้ามาฝึกงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด 16 พฤษภาคม 2559
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๕๙ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อ่านเพิ่ม


นายโอภาส  สุมนารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดลำดับคอลัมน์ มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
องค์ประกอบของวารสาร การออกแบบ ขนาดตัวอักษร สีและการจัดวาง มีความเหมาะสม คมชัด สวยงาม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 570607
Page Views 867518

     ติดต่อสหกรณ์ = nkpcoop@gmail.com