ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้ามาชมเว็บไซต์สหกรณ์
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2013
ปรับปรุง 10/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 99563
Page Views 168062
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อท.)ไม่เกิน 50 ปี รับสมัคร วันนี้ -30 กันยายน 2556

แนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 29 ม.ค. 57
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินร่มโพธิ์ 22 ส.ค. 56
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง ปรับอัตราค่าบำรุงศูนย์ประชุมหนองบึก 22 ส.ค. 56
อัตราสวัสดิการค่าใช้บริการศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 22 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อท.)ไม่เกิน 50 ปี 02 ส.ค. 56
ขั้นตอนการกดตู้ เอ ที เอ็ม 04 เม.ย. 56
ประกาศรับสมัคร สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ไม่เกิน 60 ปี 25 มี.ค. 56
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 20 มี.ค. 56
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 20 มี.ค. 56
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินกู้ทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 20 มี.ค. 56
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ภาพกิจกรรมสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เปิดประชุมสามัญประจำปี 2556 ณ .ห้องประชุมหนองบึก 3
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 469 ท่าน โดยในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม มีผลกำไรสุทธิ 204 ล้านบาท มติอัตราจัดสรรปันผล อัตราร้อยละ 7 .00 มติอัตราเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 และผลการเลือกตั้งประธานดำเนินก
ประชาสัมพันธ์โครงการ สสอท. และ สส.ชสอ.
นายประยูร จันทร์ชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายประยูร จันทร์ชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประเทศไทย (สสอท) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นางพิศวาส สวยรูป สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 1,200,000 บาท
นายอำนาจ นาไชยรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด นายโอภาส สุมนารถ
ผู้จัดการ พร้อม นางพิจิตรา พวงแก้ว รองผู้จัดการ มอบประกาศนียบัตร แก่ นางสาวกาญจนา สาธรราช นักศึกษา วิทยาลัยเเทคโนโลยีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาส เนื่องในโอกาส ฝึกงานสำเร็จตลอดหลักสูตร
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
หลักการบริหารงาน ชุมนุมสหกรณ์ชุมชนสาธารณรัฐเกาหลี (Maeul Geumgo as Advanced Financial Cooperative) เมื่อวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2556 โดยชุมนุมสหกรณ์ ชุมชนสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มดำเนินกิจการในปี 2506 เพื่อดำเนินหน้าที่หลัก 4 ประการคือ 1.ประสานงานชาวบ้าน 2.อบ
วารสารสหกรณ์
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๗
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม ๒๕๕๖
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๖
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๖
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๕


เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา (29/0) 28 มี.ค. 57
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา (68/0) 27 ก.พ. 57
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพียง 25,000 บาท (49/0) 27 ก.พ. 57
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา (56/0) 22 ก.พ. 57
เซียนเกมเคาน์เตอร์-สไตร์ค "Christian Sellergren" (41/0) 21 ก.พ. 57
สอบถาม (122/2) 27 ม.ค. 57
อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีนี้เท่าไหร่ครับ แล้วปันผลวันไหนครับ (212/1) 02 ม.ค. 57
จากการสำรวจบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดการพนัน (116/0) 28 ธ.ค. 56
อยากร่วมประชุมใหญ่ (143/0) 17 ธ.ค. 56
มีสมาชิกต้องการผู้ค้ำประกันพัฒนาชีวิตไหมครับ (106/0) 16 ธ.ค. 56

ผู้บริหาร

นายโอภาส สุมนารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
นายสมชาติ  คำหา
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม 77 / 1 ตำบลในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม
โทรศัพท์ . 042 - 513 - 003 แฟกส์ . 042 - 520 - 698
ติดต่อ. webmaster. t
hongchai_4@hotmail.com
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537