ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ด้วยความยินดียิ่ง
ประกาศจากสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 09 ต.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 30 กันยายน 2561 09 ต.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 03 ต.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 03 ต.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 มิถุนายน 2561 12 ก.ค. 61
แผนภูมิองค์กร 11 ก.ค. 61
แผนผังสมาคม 11 ก.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2561 13 มิ.ย. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 เมษายน 2561 08 พ.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มีนาคม 2561 09 เม.ย. 61
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางบุญนะรัก โพระกัน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิก เซ็นสัญญาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกันยายน 3/9/61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รับการเข้าตรวจสอบจากผู้ตรวจ สหกรณ์สีขาว นางอัมรา ณ นครพนม สำนักจังหวัด
นายประยูร จารุวัฒนสิทธ์ นางธนัญญา แทนพลกรัง สำนักงานตรวจบัญชีนครพนม น.ส.จิราภรน์ อินทะชัย 17/7/61
นายอำนาจ นาไชย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ 1.นางสาวฐิติมา แสนสุข 2.นายปรเมษฐ์ แจ้ห่มเครือ 3.นางสาววราภรณ์ ทูลธรรม 4.นางสาวนิภาพร ชนะพจน์ 5.นางสาวธันยพร เสนเพ็ง เนื่องในโอกาส
ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 03 ต.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ กรกฎาคม 2561 03 ต.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค. 61
คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 01 มี.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 15 ม.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 13 ธ.ค. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม 30 พ.ย. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 พ.ย. 60
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2561
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2560
นายโอภาส  สุมนารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดลำดับคอลัมน์ มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
องค์ประกอบของวารสาร การออกแบบ ขนาดตัวอักษร สีและการจัดวาง มีความเหมาะสม คมชัด สวยงาม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2013
ปรับปรุง 09/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 751402
Page Views 1138979
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ